Intermezzo

Pokrovsky Bulvar
2009
100 x 130 cm
Stoff

Tverskaya Ulitsa
2009
100 x 130 cm
Stoff

Glinishchevsky Pereulok  
2009
100 x 130 cm
Stoff

Armyansky Pereulok  
2009
100 x 130 cm
Stoff

Parlamentsufer  
2010
180 x 120 cm
Stoff